آموزش کابل کشی آیفون های تصویری

1- آموزش سیم کشی آیفون تصویری کوماکس

برای کابل کشی آیفون تصویری کوماکس به دو روش عمل کنید.

روش آول : از هر واحد یک کابل حد اقل تا 8 رشته 0.6 فویل دار تا پنل دم دری کشیده شود .

در روش اول از سوییچر سرخود پنل و با استفاده از کانکتور های 4 سیم قرمز-آبی-زرد و سفید ارتباط هر واحد برقرار میگردد.

روش دوم : از هر واحد یک کابل حد اقل 4 تا 8 رشته 0.6 فویل دار تا تابلو اصلی رایزر ساختمان کشیده شود.

در روش دوم سوییچر مجزا از پنل دم دری بوده و ارتباط 4 رشته سیم اصلی و سیم زنگهای از پنل به تابلو رایزر منتقل میشود.

توجه: نوع کابل و تعداد رشته آن در روش دوم که از پنل دم دری تا تابلو اصلی پارکینگ کشیده میشود بسته به نوع نصب که کدینگ یا معمولی باشد متفاوت خواهد بود.

2- آموزش سیم کشی آیفون تصویری تابا

برای کابل کشی آیفون تصویری تابا میتوانید به رو روش زیر عمل کنید.

روش اول : از هر واحد یک کابل حد اقل 5 رشته تا 8 رشته نمره 0.6 فویل دار تا پنل دم دری بکشید .

روش دوم : از هر واحد یک کابل حد اقل 5 رشته تا 8 رشته نمره 0.6 فویل دار تا تابلو اصلی پارکینگ بکشید.

در روش دوم سوییچر مجزا از پنل دم دری بوده و ارتباط 4 رشته سیم اصلی و سیم زنگهای از پنل به تابلو رایزر منتقل میشود.

توجه: نوع کابل و تعداد رشته آن در روش دوم که از پنل دم دری تا تابلو اصلی پارکینگ کشیده میشود بسته به نوع نصب که کدینگ یا معمولی باشد متفاوت خواهد بود.

3 -آموزش سیم کشی آیفون تصویری تک نما

برای نصب آیفون تصویری تک نما به دو نوع روش میتوان کابل کشی نمود.

روش اول یک کابل حد اقل 10 رشته از تابلو اصلی پارکینگ تا آخرین واحد کشیده شود و کابل از تمام واحد ها عبور داده شود.

روش دوم : از هر واحد یک کابل حد اقل 10 رشته تا تابلو اصلی پارکینگ کشیده شود.

4 -آموزش سیم کشی آیفون تصویری الکتروپیک

برای نصب آیفون تصویری الکتروپیک از هر واحد بصورت جداگانه یک کابل حد اقل 5 رشته تا تابلو اصلی پارکینگ کشیده شود.و برای سیم کشی پنل دم درب تا تابلو اصلی به توجه به تعداد واحد ها کابل با تعداد رشته سیم کافی کشیده شود.

توجه: در نصب آیفون تصویری الکتروپیک حتما سوییچر داخل تابلو اصلی پارگینگ نصب شود و اگر قبلا کابل از هر واحد به دم درب برده شده است برای تعداد واحد های زیر10واحد بدون سوییچر و با استفاده از سویییچر داخل مانتیور و بصورت 5 سیم دستگاه نصب شود و در صورتی که تعداد واحد ها بیشتر باشد و احتمال افت سیگنال تصویر یا صدا باشد ناچارا !!! پشت قوطی پنل دم درب فضا برای گذاشتن سوییچر داخل دیوار کنده کاری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای تماس تلفنی اشاره کنید