تعمیرات آیفون تصویری کوماکس در اصفهان

تعمیرات آیفون تصویری کوماکس در اصفهان,انجام خدمات نصب و تعمیر دربازکن های تصویری کوماکس

رفع ایراد قطعی تصویر آیفون کوماکس,رفع ایراد قطعی صدای پنل کوماکس,رفع ایراد صدای خش خش آیفون

رفع ایراد نویز تصویر و تق تق کردن مانیتور کوماکس.

برای تماس تلفنی اشاره کنید