تعمیرات آیفون commax

commax Repairs تعمیرات تخصصی آیفون تصویری کوماکسcommax

معایبی که معمولا برای مانیتور های تصویری کوماکسcommaxپیش می آید عبارت هستند از :

نویز روی صدای داخل به بیرون ,ضعف صدا و گاها قطعی صدا مربوط به صدای بیرون به داخل

ضعف صدای زنگ و اشکال در عملکرد کلید کم و زیاد زنگ,عدم وضوح تصویر ,خط خطی بودن تصویر,تق تق کردن مانیتور داخل و خاموش روشن شدن چراغ سیگنال روی مانیتور,

خرابی دکمه قفل بازکن و دکمه تصویر و در برخی مواقع با زدن زنگ تصویر روشن میشود ولی زنگ نمیخورد.

آیفون commax دیجی کالا

برای تماس تلفنی اشاره کنید