تعمیرات آیفون تصویری سوزوکی

تعمیرات آیفون تصویری سوزوکیsuzuki,برند آیفون تصویری سوزوکی تا چند سال اخیر هم دراستان اصفهان تولید میشده است و البته در حال حاضر امتیاز آن به تولیدکنندگان تهرانی سپرده شده و این برند محبوب نیز فعلا داخل تهران تولید و به کل کشور ارسال میشود.

برند سوزوکی چه قبلا که در اصفهان تولید میشد و چه حالا که داخل تهران تولید میشود دارای کیفیت ساخت نسبتا خوب یبوده و میباشد.

برای تماس تلفنی اشاره کنید