مگنت درب ریلی-مگنت آسانسوری

مگنت درب ریلی-مگنت آسانسوری وسیله ای برای وصل برق قفل بازکن زنجیری برای درب هایی که…

برای تماس تلفنی اشاره کنید